Vol.10 2013,March
ผู้เยี่ยมชม :: 9551 Warning: include(../../mag2/counter.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/linknet/domains/lingzaa.com/public_html/issu10/index.php on line 289 Warning: include(../../mag2/counter.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/linknet/domains/lingzaa.com/public_html/issu10/index.php on line 289 Warning: include(): Failed opening '../../mag2/counter.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/linknet/domains/lingzaa.com/public_html/issu10/index.php on line 289

 
Lingzaa e-gazine (noodle issue) แม็กกาซีนออนไลน์ของคนลพบุรี เดินทางมาถึง Vol.10 ฉบับนี้พาไปตระเวนกินก๋วยเตี๋ยว รสเด็ดในเมืองลพบุรีของเรา ที่รับรองอ่านแล้วทำคุณน้ำลายไห ลน้ำแน่นอน x หน้าปกสุดหวานไม่ต้องเติมน้ำตาล กับ"น้องกวาง" x เต๋า Sweet Mullet เมนูก๋วยเตี๋ยวสุดRock และเคล็ดลับการจีบลูกสาวร้านก๋ว ยเตี๋ยว x เช่นเคยกับ Lingzaa On Street อัพเดทแฟชั่นจากวัยรุ่นลพบุรี